Upaljači

Štampa na upaljačima se radi tampon štampom. Tampon je štamparska tehnika koja se koristi za
štampanje sitnih detalja na oblim povrišnama (upaljači, olovke, privesci, satovi, šolje, piksle). Posedujemo širok
asortiman svega gorenavedenog, vaše je da odaberete savršen poklon za željenog kupca na kojem će
biti samo vaš pečat(logo) vaše firme.